Update Aangepast Reglement

Beste tuinders, Het zijn lastige tijden tijdens de corona-crisis. Wij hebben als bestuur te maken met regels vanuit Veiligheidsregio Rijnmond (noodverordening), regels vanuit de gemeente Schiedam (APV en handhaving) en het Openbaar Ministerie (haalbaarheid maatregelen). Ook wij vinden het vervelend om u telkens met (veranderende) regels te confronteren, maar wij zijn dit aan u verplicht. Wij moeten samen met u voorkomen dat het complex wordt...

Toelichting op aangepast reglement

De gemeente Schiedam heeft het bestuur nadrukkelijk gevraagd strengere regels op te stellen om zo te voorkomen dat het gehele complex moet worden gesloten. Het bestuur heeft op 30 maart al via een bestuursbesluit 5 regels opgesteld die hier aan zouden moeten bijdragen. Daarnaast heeft het bestuur 6 waarschuwingsborden op A1 formaat geplaatst op het complex en hebben wij het CVV (vuilstort) 5 dagen per...

Nieuw aangepast reglement

Beste Tuinders, Op verzoek van de gemeente Schiedam en de veiligheidsregio Rijnmond heeft het bestuur het reglement van de vereniging opnieuw aangepast. Deze aanpassing is van kracht tijdens de maatregelen die het landelijke of lokale bestuur opleggen naar aanleiding van de corona-crisis. De aanpassing waartoe wij vanavond hebben besloten, betreft regel 6. Tijdelijk Reglement Bestrijding Corona Covid-19 Het bestuur heeft op 8 april 2020 unaniem...