Bestuur

Email versturen aan bestuursleden:
Als u een email stuurt naar iemand van het bestuur, dan altijd als CC de secretaris toevoegen (secretaris@5sluizen.nl). Zij is verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande post en beheert ook het archief.
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:
Naam Functie Email
John Maris Voorzitter voorzitter@5sluizen.nl
Marjolein Vredebregt Secretaris  secretaris@5sluizen.nl
Ben Tebrugge Penningmeester penningmeester@5sluizen.nl
Dennis van Oorschot Werkuren/Beheer gebouwen werkuren@5sluizen.nl
Peter van Essen Tuinuitgifte/2e secretaris tuinuitgifte@5sluizen.nl
René Gommel Verzekeringen/ABC verzekeringen@5sluizen.nl
Joost Heijnen Taxaties/Vergunningen taxatie@5sluizen.nl