Bestuur

Email versturen aan bestuursleden:
Als u een email stuurt naar iemand van het bestuur, dan altijd als CC de secretaris toevoegen (secretaris@5sluizen.nl). Zij is verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande post en beheert ook het archief.
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:
Naam Functie Email
John Maris Voorzitter/2e penningmeester voorzitter@5sluizen.nl
Marco Grothues 2e Voorzitter voorzitter2@5sluizen.nl
Marjolein Vredebregt PV Secretaris* secretaris@5sluizen.nl
Ben Tebrugge PV Penningmeester* penningmeester@5sluizen.nl
Dennis van Oorschot PV Werkuren/Beheer gebouwen* werkuren@5sluizen.nl
Peter van Essen Tuinuitgifte/2e secretaris tuinuitgifte@5sluizen.nl
René Gommel PV Verzekeringen/ABC* verzekeringen@5sluizen.nl
Joost Heijnen PV Taxaties/Vergunningen taxatie@5sluizen.nl

 

* = plaatsvervangend