Baggeren

Baggeren van de sloten

Ieder jaar moeten de sloten worden gebaggerd. Jaarlijks wordt een schema opgesteld en gepubliceerd in de Nieuwsbrief. Iedere tuinder moet zich hieraan houden, wil het baggeren succesvol verlopen.

Iedere tuinder moet op de aangegeven tijd meedoen aan het baggeren! Aanwezigheid van de tuinders wordt gecontroleerd. Mocht u verhinderd zijn, zorg dan dat er iemand anders komt. Bij het niet verschijnen bij de baggerwerkzaamheden volgt een boete van € 100,00 zoals besloten in onze algemene ledenvergadering van maart 2014.

Voor degenen die geen eigen baggeremmer hebben: John Greeven van de werkploeg heeft baggeremmers ter beschikking.

Bij héél slecht weer: eerst even bellen naar John Greeven of het baggeren wel doorgaat:
06-12419418

Het is de bedoeling dat het midden van de sloot op de goede diepte komt, maar de kanten mogen niet diep uitgebaggerd worden. De waterplanten moeten verwijderd worden.

!!!LET OP!!!
U MOET OP DIE DATUM KOMEN: ER WORDT PER SLOOT GELIJKTIJDIG GEBAGGERD OM TE VOORKOMEN DAT HET SLIB IN HET DOOR UW BUREN GEBAGGERDE DEEL VAN DE SLOOT KOMT

Baggerschema najaar 2018

 27 oktober  2018  tuinno. 2  t/m  9
20  t/m  44
 03 november  2018  tuinno. 55  t/m  78
 10 november  2018  tuinno. 117  t/m  136
146  t/m  164
 17 november  2018  tuinno. 175  t/m  191
203  t/m  207
210  t/m  214
217  t/m  219
221  t/m  235
 24 november  2018  tuinno. 236  t/m  252
254  t/m 272
 01 december  2018  tuinno. 273  t/m 296
306-307
316-317
324-325
332-333
340-341
346 t/m 351

 

Aanwezig:                09.00 –  09.30   uur

Vraag: Wat doe ik als ik niet kan baggeren op de aangegeven datum en tijd?
Antwoord: U moet dan zelf een vervanger regelen die het baggeren voor u doet. Wellicht kunt u proberen te ruilen met een tuinder die op een andere datum of tijd moet baggeren. Of u vraagt een familielid of vriend om u te helpen. U kunt zich dus niet afmelden voor het baggeren!!!

Vraag: Hoe kom ik aan een baggeremmer?
Antwoord: Die haalt u op bij het verenigingsgebouw. U tekent voor de emmer en brengt hem na afloop van het baggeren direct  terug waarvan ook aantekening gemaakt wordt.

Vraag: Hoe diep moet de sloot zijn?
Antwoord: In het midden van de sloot moet de diepte 50 cm bedragen. Naar de kanten moet de bodem oplopen tot 30 cm aan de rand.

Vraag: Hoe weet ik dat mijn sloot 50 cm diep is?
Antwoord: Op de stok aan de baggeremmer is een markering aangebracht op 50 cm. Als u de emmer rechtop op de bodem van de sloot laat rusten en de markering is gelijk met de waterlijn, dan is uw sloot op diepte.

Vraag: Waar laat ik mijn bagger?
Antwoord: U moet de bagger op uw eigen tuin verwerken.

Vraag: Mag ik waterplanten laten staan?
Antwoord: Nee! Alle waterplanten moeten uit de sloot verwijderd worden.

Vraag: Wordt er gecontroleerd?
Antwoord:
Jazeker. Ten eerste wordt gekeken aan de hand van de getekende lijst of u geweest bent. Ten tweede wordt na afloop van het baggeren gemeten of uw sloot voldoende op diepte is

Vraag: Als ik niet meedoe aan het baggeren  wat gebeurd er dan?
Antwoord:
U krijgt dan een boete van € 100,– en het verzoek om alsnog binnen 14 dagen te baggeren.

Vraag: Hoe laat moet ik aanwezig zijn?
Antwoord: Tussen 9.00 en 9.30 uur verwachtten wij u in verenigingsgebouw om met de werkzaamheden te beginnen.